logo print

Inschrijven

Tijdlijn van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

 1. Oefenperiode aanmeldingssysteem vanaf 14 januari 2019 tot 1 maart 2019 om 20u.
  Tijdens de oefenperiode kan u de aanmelding voor het nieuwe schooljaar inoefenen
  Behoor je tot de voorrangsgroep, dan is digitaal aanmelden alsook het oefenen niet nodig.
 1. Voorrangsperiode (Broers/zussen/kinderen van een zelfde leefeenheid, kinderen van personeel en leerlingen van BuBaO Het Sas omwille van campusvoorrang): van maandag 11 maart 2019 om 8u30 tot vrijdag 22 maart 2019 om 16u.
  Graag op voorhand telefonisch contact opnemen op het telnr. 03/541.32.80
 1. Aanmeldingsperiode: van maandag 25 maart 2019 - 10u tot woensdag 27 maart 2019 – 24u.
  Hebt u vragen bij de toepassing, dan mag u de school contacteren op het nr. 03/541.32.80, tussen 8u en 16u30.
  Tijdens de aanmeldingsperiode kan u zich aanmelden
  Hebt u geen computer ter beschikking, dan kan u op onze school terecht tijdens de schooluren.
  Zorg dat u goed op voorhand weet voor welk opleidingsvorm u wenst aan te melden (type 4 OV1 of type 4 OV2). Raadpleeg hiervoor het CLB dat aan de huidige school verbonden is.
  Breng zeker voorafgaande aan de officiële aanmeldingsperiode een bezoek aan onze school. We bekijken samen of onze school een antwoord biedt op de zorgvragen van de jongere en voor welke cluster je de jongere dient aan te melden.
 1. De ordeningscriteria voor inschrijving zijn bepaald op 20% volgorde van aanmelden en 80% toeval. Bij de berekening wordt de afrondingsregel toegepast: vanaf 0,5 wordt naar boven afgerond.
  Bijvoorbeeld: er zijn 3 vrije plaatsen. Op basis van chronologie zal 1 plaats worden toegewezen want 20% van 3 = 0,6 geeft 1 en op basis van toeval worden 2 plaatsen toegewezen want 80% van 3 = 2,4 geeft 2
 1. Berichtgeving rond resultaten aanmelden: vrijdag 29 maart 2019.
  Leerlingen die in aanmerking komen voor een plaats krijgen bevestiging per mail en meteen een moment voor afspraak om in te schrijven.
  Leerlingen die niet in aanmerking komen voor een plaats krijgen ook een mail en een bericht van niet-toewijzing met vermelding van plaats in de wachtrij.
 1. Inschrijvingsperiode voor de aangemelde jongeren: start op 1 april 2019 om 8u30 en duurt tot en met 7 mei 2019 16u. Indien op 7 mei 2019 geen effectieve inschrijving werd gerealiseerd of hiervoor geen afspraak werd gemaakt, wordt de volgende volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen uitgenodigd tot inschrijving.
 1. Klachten kunnen gemeld worden aan de directie mevr. Ingrid Henckens, via mail: directie@busodetjalk.be of telefonisch: 03/541.32.80.
  In 2de instantie kan men beroep doen op de disfunctiecommissie via de LOP-deskundige, Dimitri De Rijck, als neutraal persoon, via mail: dimitri.derijck@ond.vlaanderen.be of telefonisch: 0490 58 99 60. De klacht moet binnen de vijf werkdagen na het beëindigen van de aanmeldingsperiode gemeld worden. Binnen de 2 dagen komt deze commissie samen om de klacht te behandelen en een antwoord te bieden.
 1. Start vrije inschrijvingen vanaf woensdag 8 mei 2019 8u30.
 1. Tot en met de 5de schooldag van oktober kan een geweigerde leerling opgebeld worden indien er een plaats vrij komt (in chronologische volgorde volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen).

Onze school is buitengewoon.

Buitengewoon, maar kom gewoon binnen.
Kom binnen in een warme omgeving.

BuSO De Tjalk
Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen
tel.: 03/541 32 80

Ontdekken, ontwikkelen, ontplooien.
Met respect voor hun eigenheid.
Veilig en op maat.