logo print

Opleidingsvorm 1 (OV1)

Opleidingsvorm 1 is onderwijs dat zich tot doel stelt om sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu. In opleidingsvorm 1 beogen de activiteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.

Binnen OV1 heeft onze school verschillende klassen met een specifieke aanpak:

B-klassen

Deze leerlingen hebben nood aan een uitgebreid theoretisch aanbod aangevuld met een aanbod op maat. Dit wordt mogelijk gemaakt door een pakket van keuzevakken. De focus van deze groep is gericht op ‘begeleid werken’, alsook een aanbod in een dagcentrum als zinvolle dagbesteding. Vertrekkend vanuit hun talenten en interesses worden de leerlingen voorbereid op een onbetaalde deeltaak in het gewone werkmilieu.

C-klassen

Deze leerlingen met een matig tot ernstig mentale beperking hebben nood aan een sociaal gericht aanbod met aandacht voor zelfredzaamheid, communicatie en een zinvolle dagbesteding.

D-klassen

Deze leerlingen met een matig tot ernstig mentale beperking gecombineerd met een autismespectrumstoornis hebben nood aan sterk geïndividualiseerde en gestructureerde aanpak.

Onze school is buitengewoon.

Buitengewoon, maar kom gewoon binnen.
Kom binnen in een warme omgeving.

BuSO De Tjalk
Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen
tel.: 03/541 32 80

Ontdekken, ontwikkelen, ontplooien.
Met respect voor hun eigenheid.
Veilig en op maat.