logo print

Opleidingsvorm 2 (OV2)

Opleidingsvorm 2 geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. Deze leerlingen worden m.a.w. voorbereid op een tewerkstelling in een beschutte werkplaats.

Binnen deze opleiding maken we onderscheid tussen twee fasen. Beide fasen duren 4 jaar.

Fase 1:

  • Er worden 16 uren ASV (algemene sociale vorming) gegeven waarin de basisvaardigheden verder uitgebreid en praktisch toegepast worden en de maatschappelijke vorming ruime aandacht krijgt. Sociale vaardigheden (Leefsleutels) en expressie behoren eveneens tot het aanbod.

  • Er worden 16 uren BGV (beroepsgerichte vorming) gegeven waarin polyvalente technieken en basistechnieken naad, groenzorg, houtbewerking en huishoudkunde worden bijgebracht. De leerlingen maken eveneens kennis met een aantal gereedschappen en grondstoffen.

Fase 2:

  • Er worden 20 uren BGV gegeven waarin de nadruk ligt op de training van de arbeidsattitudes als voorbereiding op het latere werkmilieu. De arbeidsattitudes worden o.a. geoefend door wekelijkse trainingen in de school en in de werkplaats.

  • Er worden 12 uren ASV gegeven waarin de maatschappelijke vorming verder wordt uitgebouwd en praktisch wordt ingeoefend als voorbereiding op een beschermd leefmilieu. We gebruiken dan de term PAV (Project Algemene Vorming)

Onze school is buitengewoon.

Buitengewoon, maar kom gewoon binnen.
Kom binnen in een warme omgeving.

BuSO De Tjalk
Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen
tel.: 03/541 32 80

Ontdekken, ontwikkelen, ontplooien.
Met respect voor hun eigenheid.
Veilig en op maat.