logo print

Privacy statement

De organisatie hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
De organisatie zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, opleidingen, aankoop van boeken, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. De organisatie heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij een bezoek aan de website van De organisatie worden tevens eigen cookies aangemaakt, welke uitsluitend worden gebruikt om het gebruik van de website voor de Gebruiker te vereenvoudigen. U kan uw browser zo instellen dat deze geen cookies verzamelt. Hierdoor bestaat de kans evenwel dat de Gebruiker niet van alle functionaliteiten gebruik kan maken.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De organisatie verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Onze school is buitengewoon.

Buitengewoon, maar kom gewoon binnen.
Kom binnen in een warme omgeving.

BuSO De Tjalk
Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen
tel.: 03/541 32 80

Ontdekken, ontwikkelen, ontplooien.
Met respect voor hun eigenheid.
Veilig en op maat.